- Vi på Stockholm dränering är certifierade dräneringsexperter. Vi hjälper dig med alla typer av dräneringsåtgärder på alla typer av hus.

KOSTNADSFRI OFFERT & RÅDGIVNING

Kvalitetssäkrad dränering
Varje steg när vi dränerar en husgrund kvalitetssäkras. Det gör att du får en hållbar dränering i många decennier. Vår ledstjärna är: Dränera ska man bara göra en gång

Våra kundlöften.

En dräneringsoffert ska alltid vara kostnadsfri.

Dräneringsarbetet ska vara färdigställt vid överenskommen tidpunkt. Alla arbetsplatser ska arbetsmiljösäkras.

Ett offererat pris ska alltid vara fast och aldrig höjas.

Vi ska alltid använda beprövade och högkvalitativa dräneringsmaterial.

Alla arbetsmoment i en dränering ska kvalitetssäkras.